Thảm Xốp Trải Sàn, Thảm Xốp Lót Sàn

Thảm Xốp Trải Sàn 1 mét vuông 26mm